on October 20, 2012 by castli in Arhitectura / Design, Finante / Contabilitate, Italy, Comments (0)

Wynajem sprzętu IT

Wzrasta leasing IT w Polsce. Zaletą wynajmu sprzętu jest błyskawiczne reagowanie na zmiany coraz szybciej zachodzące zmiany technologiczne. Możliwość inwestowania w przyszłość, bez większego angażowania pieniędzy własnych to najlepsza zaleta tej formy zakupu. Po zawarciu umowy leasingowej, użytkowany oprogramowanie generują dochody, pokrywające cenę rat leasingowych. Po drugie, wykorzystywanie z wynajmu IT jest dla firm zmniejszenie wysokości zobowiązań podatkowych. Raty leasingowe oraz kwota startowa są bowiem koszt uzyskania przychodu, zmniejszając podstawę podatku. Pod wieloma względami, wynajem IT świadczony przez firmy wynajmujące sprzęt jest wyjściem bardziej elastycznym niż alternatywne źródło zakupu oprogramowania IT, jakim jest kredyt korporacyjny. Wynajmujący umożliwia bowiem wybranie wielkości rat do potrzeby finansowej czy sezonowości działania firmy. Ponadto, proponuje możliwość finansowania w złotych lub w zagranicznych walutach, zgodnych ze strukturą walutową przychodów dzierżawcy. Dodatkowymi udogodnieniami dla leasingobiorcy są: szansa wypróbowania pozyskania środków opartego o stały koszt środków płatniczych oraz szansę zmiany umowy w trakcie jej trwania. Jednym z głównych powodów, który zachęca firmy do użytkowania nowoczesnych technologii poprzez leasing IT jest utrudniony dostęp do innych dotacji wykorzystywanych na innowacyjność. Pula pieniędzy jest trudno dostępna. Jednak liczba przedsiębiorstw, chcących skorzystać z dofinansowania systematycznie wzrasta. wynajem oprogramowania IT staje się więc bardzo interesującą alternatywą, choć jeszcze kilka lat temu mało kto wybierał się na taki sposób współpracy z dostawcą. Jeśli leasingowano, to w szczególności samochody. Obecnie wiele przedsiębiorstw {wybiera|decyduje| się na leasing oprogramowania IT.

Tech tipsComputer Tricks

Tags: , ,

No Comments

Leave a comment

XHTML: Allowed tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>