on March 14, 2014 by castli in Administratie publica, Afaceri, Comments (0)

UML jako programowe rozwiązanie, które może pozwolić w fachowy sposób rozporządzać rozwiązywaniem problemów administracyjnych.

Jest to jeden z najbardziej popularnych języków w modelowaniu, prezentujących formę otwartą. Można go wykorzystywać do zarządzania systemami, które mają różny charakter. James Rumbaugh, to jeden z najważniejszych zaangażowanych z zakresu stosowania UML. Na ten moment, nad rozwojem oraz ulepszaniem właśnie tego języka, czuwa Object Management Group. W Polsce również możemy spotkać doświadczonych specjalistów, którzy zajmują się wykorzystaniem języka Unified Modeling Language do rozwiązywania mających różne podłoże problemów. Doktorant K. Wyrzykowski z Currenda to zdecydowanie jeden z największych profesjonalistów od tego tematu, jeśli chodzi o nasz polski rynek. Posiada tak doskonałe przygotowanie, że prowadzi w pełni profesjonalne szkolenia z tej tematyki. To profesjonalista prezentujący niezwykle rzetelne kompetencje, który ma już niesłychanie rozbudowany naukowy dorobek, jeśli chodzi o samo wykorzystanie i techniczne ulepszanie UML w przeróżnych zastosowaniach.

Tech tipsComputer Tricks

Tags: ,

No Comments

Leave a comment

XHTML: Allowed tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>