on August 13, 2014 by gerdi in ONG, Comments Off

Spoldzielnia socjalna

Sytuacja na rynku jest dzisiaj dosyć niełatwa dla poszukujących pracy. Niektóre grupy, tego rodzaju jak przykładowo niepełnosprawni, czy długotrwale bezrobotni, lub zmagający si z kłopotem alkoholowym mogą mieć jeszcze większe problemy z jej znalezieniem. Pewnym rozwiązaniem może być spółdzielnia socjalna, jaką tworzą oni sami lub też osoba prawna, taka jak organizacja pozarządowa, lub jednostka samorządu. Taka spółdzielnia działa jak przedsiębiorstwo oraz przynosi zysk, który wypracowują dla niej sami jej członkowie. Jednocześnie spółdzielnia socjalna działa jak organizacja pozarządowa, pełniąc istotną funkcje społeczna. Toteż tez dla niej przewidziane są ulgi podatkowe, lub również specjalistyczne środki z wielu funduszy, przeznaczone na pomoc w rozpoczęciu działalności. Z pewnością spółdzielnia socjalna, choć ma przynosić zarobek, to nie będzie on celem samym w sobie, lecz ma po prostu zapewnić jej działanie i realizację celów statutowych. Tego typu działalność będzie dziś wyjątkowo potrzebna i daje sporą możliwość na ochronę przed wykluczeniem społecznym wielu ludziom.

Tech tipsComputer Tricks

Tags:

No Comments

Comments are disabled.