on August 13, 2014 by gerdi in Tehnologie, Comments Off

Socjalna spoldzielnia

Działalność gospodarcza może odbywać się w różnych formach, na przykład rożnego rodzaju spółek. Jedną z form prowadzenia działalności, jednakże nie będącą tradycyjnym przedsiębiorstwem, jest spółdzielnia socjalna. Jest to połączenie przedsiębiorstwa z organizacja pozarządową, bowiem oprócz przynoszenia dochodu jej celem jest także prowadzenie różnego typu działań społecznych, chociażby związanych z działalnościom kulturalno-oświatową. Zarobek, jaki wypracuje spółdzielnia socjalna może toteż być przeznaczony na jej bieżącą działalność wynikającą ze statutu, jak oraz na działalność społeczną. Część profitu może być także inwestowana w fundusze oraz tym samym przynosić dalszy zysk. Tak jak każda firma, lub organizacja, również spółdzielnia socjalna musi być odpowiednio zarządzana. Głównym organem zarządzającym taka spółdzielnią będzie walne zgromadzenie jej członków. Spółdzielnie zaś reprezentuje powoływany przez zgromadzenie zarząd. Może on być kontrolowany poprzez radę nadzorczą. W większych spółdzielniach jej istnienie jest nawet obowiązkowe.

Tech tipsComputer Tricks

Tags: , ,

No Comments

Comments are disabled.