on July 2, 2014 by castli in Altele, Comments (0)

Skup aut województwo małopolskie

Województwo małopolskie znajduje się w strefie klimatu umiarkowanego. Występuje tu spora amplituda temperatur która wynika z pokaźnego zróżnicowania wysokości.

Małopolski klimat ma własne anomalie. Najwybitniej głośna to „halny” – natarczywy, ciepły wicher, jaki w parę dni jest w stanie roztopić nawet kilkadziesiąt centymetrów śniegu.

Pokrywa śnieżna w Tatrach nierzadko zalega od połowy listopada do połowy maja.

Województwo małopolskie – jedno z 16 województw w kraju. W dzisiejszym kształcie powstało 1 stycznia 1999 r. w konsekwencji reformy administracji. Województwo obejmuje powierzchnię 15 182 km2. Pod względem ilości rezydentów małopolskie znajduje się na 4 pozycji w kraju. Gęstość zaludnienia jest tutaj jedną z najwyższych w kraju.

Małopolskie założono w 1999 roku zawierając mniejszy fragment Małopolski historycznej oraz geograficznej i fragment Spisza i Orawy.

W małopolsce istnieje 61 miast, między innymi 3 miasta na pełnomocnictwach powiatów. Największe miasta rejonu to Kraków, Tarnów oraz Nowy Sącz.

Tech tipsComputer Tricks

Tags: , , , , , ,

No Comments

Leave a comment

XHTML: Allowed tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>