on August 14, 2014 by castli in Altele, Comments (0)

Psychoterapia to oddziaływanie lecznicze za pomocą narzędzi psychologicznych i środowiskowych.

Istotną rolę w psychoterapii odgrywa wiedza psychologiczna, którą można wykorzystać do leczenia różnego rodzaju chorób. Mowa tu nie tylko o procesach natury psychicznej, ale też dotyczących sfery somatycznej ludzkiego organizmu.
Zadaniem psychoterapeuty jest korzystne oddziaływanie na sferę psychiczną pacjenta. Dotyczy to między innymi zaburzeń emocjonalnych czy nerwicowych, jak również chorób psychosomatycznych, ale także u pacjentów klinicznych.

Znane są różne nurty w psychoterapii: m.in. psychoanalityczny, dynamiczny, fenomenologiczny czy behawioralny.
Definicje psychoterapii w poszczególnych nurtach (np. wymienionych powyżej) różnią się między sobą. Każdy z nich ma sprecyzowaną koncepcję teoretyczną, akcentującą odrębne podejście do zagadnień takich jak np. narzędzia pracy z pacjentem czy rola przeszłości w życiu pacjenta.

Psychoterapia polega na systematycznym oddziaływaniu psychologicznym. Celem tych działań jest poprawa funkcjonowania psychicznego, jak również przystosowania społecznego.

Tech tipsComputer Tricks

Tags: , ,

No Comments

Leave a comment

XHTML: Allowed tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>