on September 30, 2013 by castli in Altele, Comments (0)

Przynależność do rapu sposobem na życie

Młodzi ludzie, którzy szukają wzorców często odnajdują je w subkulturze i rapie. Jednym z najbardziej znanych nurtów muzycznych jest rap, który powstał we wczesnych latach 70tych. Jest on głównym filarem kultury hip-hop, która łącznie składa się z czterech podstawowych elementów: break dance, turntablizm i graffiti. Najnowszy odłam, powszechnie uznany przez hiphopowców to piąty element czyli umiejętność dotycząca subkultury hip-hop. Jednym ze zwolenników i promotorów piątego elementu jest popularny raper Peja, który z okazji dwudziestolecia działalności wydaje album Slums Attack 20/20 Evergreen. Płyta ta jest dowodem na istnienie kultury hip-hop w Polsce od ponad dwóch dekad. Na przestrzeni tego czasu, wszystkie pięć elementów, mocno się rozwijały.
W ośrodkach miejskich powstały szkoły tańca hip-hop z ekipami break dance, graffiti coraz rzadziej określa synonimem słowa wandalizm, a coraz częściej nazywa się sztuką ulicy. Turntablizm na stałe zagościł w pubach i dyskotekach, a zasób wiedzy jako „piąty element stała się sposobem na zrozumienie kim się jest, do jakiej subkultury się należy i co sobą się reprezentuje. Z punktu widzenia rozwoju młodego człowieka to bardzo ważne. Jak pisze Anna Wawrzczak-Gazda w książce Aspiracje deklarujących przynależność do subkultur młodzieżowych (…) początkujący człowiek mogący z zadowoleniem realizować swoje aspiracje to spełniony dorosły zadowolony ze swych osiągnięć zarówno na niwie osobistej, jak tez aktywnie realizujący swe zamierzenia zawodowe oraz te związane z życiem społeczno-polityczno-gospodarczym i kulturalnym (…)
Oznacza to, że człowiek, który już we wczesnych latach dojrzewania zrozumie jak ważna jest realizacja własnych pasji, a takową może być, któryś z elementów kultury hip-hop, lepiej odnajdzie się w dorosłym życiu i bardziej uodporni się na stres związany z niepowodzeniami, bowiem droga jaką obiera za młodu wyznacza cel (rap na poziomie, album podsumowujący drogę muzyczną Slums Attack 20/20 Evergreen, świetny taniec, dobry wrzut na ścianie), a do jego 100% realizacji potrzebne są zarówno porażki jak i sukcesy. Silna pasja przetrwa wszystko.

Tech tipsComputer Tricks

Tags: , ,

No Comments

Leave a comment

XHTML: Allowed tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>