on April 30, 2013 by castli in Altele, Comments (0)

Praca magisterska

Pisanie pracy dyplomowej jest bardzo trudnym zadaniem. Każda praca ma charakter badawczy i składa się z określonych części. Na początku znajduje się wstęp do pracy oraz jej koncepcja, zawartość merytoryczna. Pierwszy rozdział to charakterystyka aspektów teoretycznych. W rozdziale nr 2 najczęściej przedstawia się analizowaną firmę i opisuje się rynek. Rozdział trzeci omawia badania naukowe oraz charakteryzuje się w nim użyte techniki i narzędzia badawcze. Rozdział nr 4 przedstawia analizę badań pierwotnych, gdzie student ma swój moment zaprezentować swoje kompetencje. Objętość pracy dyplomowej waha się w granicach od 40 do 100 stron i uzależniona jest od wymogów formalnych ośrodka akademickiego. Praca licencjacka ma około 30-50 stron, a praca mgr od sześćdziesiąt do stu stron. Osobą, która sprawuje opiekę nad studentem jest promotor. Sprawdza pracę, wprowadza poprawki oraz jest współodpowiedzialny za postęp lub jego brak w pracy dyplomowej żaka. Po napisaniu pracy i złożeniu jej na uczelni przychodzi czas na obronę pracy dyplomowej. Na obronie pracy dyplomowej zbiera się komisja składająca się z trzech osób, której zdaniem jest sprawdzenie czy rzeczywiście student napisał pracę samemu. Jeżeli potrzebujesz pomocy, zajrzyj na pomoc w pisaniu prac na ogłoszeniach

Tech tipsComputer Tricks

Tags: , ,

No Comments

Leave a comment

XHTML: Allowed tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>