on January 30, 2014 by tekumseh in Poland, Comments (0)

Pompa hydrauliczna

Przedsiębiorstwo PHS z Wrocławia specjalizuje się w sprzedaży urządzeń hydraulicznych i pneumatycznych. We współpracy z firmą Parker Hannifin montujemy pompy zębate i pompy hydrauliczne. W ofercie mamy także siłowniki, zawory oraz filtry. Projektujemy układy hydrauliczne i bloki zaworowe. Zajmujemy się ponadto realizacją sterowań proporcjonalnych. Takie elementy jak rozdzielacz hydrualiczny nie mają dla nas tajemnic.

Pompa jest urządzeniem służącym do wytworzenia różnicy ciśnień między stroną ssawną a tłoczną pozwalającej transport cieczy lub osadów. Działanie pompy polega na przekazaniu cieczy siły mechanicznej poprzez wirnik, tłok lub membranę, zadaniem jej sprężenia.

Obecnie wszelkie przenośniki cieczy nie mające tłoka, membrany, łopatek, lub wirnika nie zalicza się do pomp, pomimo posiadania w nazwie wyrazu pompa. Jako przykłady dawnych pomp podawane są przenośniki cieczy, stanowiące nierozłączny element z silnikiem, na przykład parowy podnośnik wody i jego odpowiednik spalinowy, w których czynnik roboczy np. para wodna wprost przekazuje energię cieczy. Ponieważ parowe i spalinowe podnośniki wody mają wyłącznie znaczenie historyczne, w większości wypadków nie umieszcza się ich w klasyfikacji, albo nie zalicza do pomp. Tak samo jest ze śrubą Archimedesa.

Tech tipsComputer Tricks

Tags: , , , ,

No Comments

Leave a comment

XHTML: Allowed tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>