on August 11, 2014 by gerdi in USA, Comments Off

Pomoc publiczna

Bez wątpienia pomoc publiczna, nie będzie jedynym procesem, który przeprowadzany będzie z ramienia Komisji Europejskiej, mimo że będzie to proces najbardziej powszechny. W niektórych okolicznościach, do czynienia mamy ze sprawami związanymi z rozpatrywanymi już najpierw kwestiami, gdzie długotrwałe rozpatrywanie spraw nowych jest zbędne. Wtedy, mówić możemy o takich okolicznościach, jak powiązanie bardziej czy mniej bliskie z ustabilizowaną i aktywnie stosowaną już poprzez Komisję Europejską praktyką decyzyjną. Odmienne okoliczności, gdzie ochrona konkurencji nie jest konieczna, to choć powiązanie nowego przedmiotu obrad z jednostką, która została już włączona uprzednio do wykazu jednostek notyfikowanych. Takie okoliczności, nazywamy natomiast formalnie związkiem z instrumentami horyzontalnymi, które już istnieją. Gdy nie będzie niezbędna notyfikacja, zazwyczaj w grę wchodzi jej alternatywa w postaci postępowania prenotyfikacyjnego. Wtedy, mowa będzie o procedurach uproszczonych, gdzie istotnym czynnikiem jest oszczędność czasu. Najczęściej, ten typ procesu przeprowadza się, gdy celem jest stworzenie nowych programów pomocy, lub też, ewentualnie rozszerzenie programów pomocnych już aktywnych.

Tech tipsComputer Tricks

Tags: , ,

No Comments

Comments are disabled.