on March 27, 2016 by castli in Altele, Comments (0)

Petycje obywatelskie.

Petycje online są najlepszym sposobem wyrażania potrzeb obywatelskich. użytkownicy potrzebują różne formy petycji, aby móc naprawić lokalne środowisko na lepsze. Są to takie dokumenty, które potrzebują angażu nie tylko właściciela, ale również całej grupy interesantów. Jesteśmy w stanie stwierdzić, że powodzenie petycji zależy nie tylko od jej propagatora, ale również całej społeczności. popularyzowanie istnieje na wiele sposobów, wszystko zależy od popularności. Wersje tego dokumentu można sklasyfikować na conajmniej kilka, tj. zasięg lokalny, globalny, techniczny i liczebnościowy. Każdy z nich ma swoje role, swój cel, swoje wady i zalety. truno zaopiniować samą wartość merytoryczną w/w petycje obywatelskie, liczy się raczej samo przeznaczenie. Wiele z nich osiąga powodzenie po długim okresie zbierania podpisów, inni zaś po kilkudniowej interwencji. Każda z petycji online ma swojego adresata i ilość podpisów, które są wymagane, aby petycja została zauważona.

Tech tipsComputer Tricks

Tags: , ,

No Comments

Leave a comment

XHTML: Allowed tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>