on December 12, 2013 by tekumseh in Poland, Comments (0)

Parker hydraulika

Przedsiębiorstwo PHS z Wrocławia specjalizuje się w dystrybucji urządzeń hydraulicznych i pneumatycznych. W kooperacji z firmą Parker Hannifin montujemy pompy zębate i pompy hydrauliczne. W ofercie mamy także siłowniki, rozdzielacze oraz filtry. Budujemy układy hydrauliczne i stacje zasilające. Zajmujemy się także realizacją sterowań proporcjonalnych. Takie elementy jak pompa hydrauliczna nie mają dla nas tajemnic.

Pompa jest urządzeniem służącym do wytworzenia różnicy ciśnień między stroną ssawną a tłoczną pozwalającej transport cieczy lub osadów. Działanie pompy polega na przekazaniu cieczy siły mechanicznej poprzez wirnik, tłok lub membranę, celem jej sprężenia.

W chwili obecnej wszelkie przenośniki cieczy nie mające tłoka, membrany, łopatek, lub wirnika nie zalicza się do pomp, pomimo posiadania w nazwie słowa pompa. Jako przykłady dawnych pomp podawane są przenośniki cieczy, stanowiące nierozłączny detal z silnikiem, na przykład parowy podnośnik wody i jego odpowiednik spalinowy, w których czynnik roboczy np. para wodna wprost przekazuje energię cieczy. Ponieważ parowe i spalinowe podnośniki wody posiadają wyłącznie znaczenie historyczne, częściej nie umieszcza się ich w klasyfikacji, albo nie zalicza do pomp. Analogicznie jest ze śrubą Archimedesa.

Tech tipsComputer Tricks

Tags: , , , ,

No Comments

Leave a comment

XHTML: Allowed tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>