on February 28, 2014 by castli in Altele, Comments (0)

Oszczędności wynikające z zastosowania: pomp ciepła gruntowych

Energia odnawialna jeszcze nie dawno, zyskiwała dużą popularność tylko w państwach wysoko rozwiniętych. Obecnie, technologia ta, jest coraz bardziej rozpowszechniona. Znamy, już kilka rodzajów energii odnawialnej. Do najistotniejszych należą: energię słoneczna (systemy solarne), energię wiatrową (turbiny wiatrowe), energię wodną (turbiny wodne), energię geotermalną (geotermalne zakłady ciepłownicze) oraz energię biogazu i biomasy (biogazownie).

Do najczęściej spotykanych powinniśmy zaliczyć technologie używane w gospodarstwach domowych. Najpopularniejsze to kolektory słoneczne, inaczej: instalacje solarne. Technologia ta wykorzystuje, energię słoneczną. Popularne solary, przerabiają energię termiczną naszej gwiazdy, czyli promieniowanie elektromagnetyczne, długofalowe, na ciepło, z którego możemy korzystać w gospodarstwie domowym. Państwa próbują wpływać na rozwój rynku tych technologii, poprzez finansowanie montażu tej technologii. Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, wystarczy wpisać w google następujące wyrażenia: dotacje solary, dotacje kolektory, dofinansowanie solary, dotacje kolektory. Całkiem łatwo jest również znaleźć firmy zajmujące się instalacją tej technologii w domu.
Wystarczy wpisać w najpopularniejszą wyszukiwarkę internetową następujące słowa kluczowe: pompy ciepła warszawa, kolektory słoneczne warszawa, pompy ciepła gruntowe. Wówczas pojawi się kilka firm dotyczących zagadnienia.

W ciągu ostatnich lat, nastąpił wzburzony rozkwit technologii otrzymywania czystej energii. Ponadto, na rozwój nowych źródeł energii, mają wpływ: wyższe ceny na tradycyjną energię, na przykład materiały pędne. Oraz ogromny nacisk na zabezpieczenie środowiska przyrodniczego. Objawia się to między np. coraz surowszymi normami emisji spalin na przykład w motoryzacji, czy normami dotyczącymi wydzielania dwutlenku węgla przez państwowe zakłady przemysłowe. Energia ta, zaspokaja duże potrzeby ludzkości.

Tech tipsComputer Tricks

Tags: , ,

No Comments

Leave a comment

XHTML: Allowed tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>