on February 28, 2014 by castli in Altele, Comments (0)

Nowoczesne użycie półfabrykatów z tworzyw konstrukcyjnych w gałęziach przemysłowych

Polimery znalazły wiele zastosowań od czasu gwałtownego rozwoju przemysłu. Do, chyba najważniejszej, grupy polimerów włączyć możemy poliamid. Jest to polimer wyposażony w wiązania amidowe. Jego główną cechą jest tendencja do krystalizacji. Sprawia to, że są bardziej twarde i mniej topliwe niż poliestry. Finalny etap produkcji odbywa się zazwyczaj przez odlewanie (pa6-g) lub wytłaczanie (pa6). Do grupy poliamidów możemy włączyć między innymi kevlar.

Do innej grupy polimerów należy zaliczyć Polieteroeteroketon. Peek cechuje się dużą odpornością chemiczną, odpornością na wysokie temperatury oraz mechaniczną. Znalazł zastosowanie tam, gdzie środowisko jest zdominowane, przez powyższe czynniki. Włącznie z tzw. Bardzo wysokim podciśnieniem.

Polipropylen (pp), należy do grupy poliolefin. Spośród wszystkich polimerów, cechuje się najmniejszą gęstością. Cechuje się dużą odpornością chemiczną, szczególnie w temperaturze pokojowej. Do najpopularniejszych zastosowań należy zaliczyć zamknięcie do pojemnika od tic-taców.

Poliacetal (pom), jest produktem termoplastycznym. Jako świetne tworzywo konstrukcyjne sprawdza się praktycznie we wszystkich gałęziach przemysłu. Jego niespotykana odporność mechaniczna sprawia, że jest używany do produkcji części napędów takich, jak na przykład: rolki, koła zębate zdawcze lub odbiorcze czy cięgna.

Następnym, omawianym polimerem jest Polietylen (pe) – polimer eteru. Znalazł wiele zastosowań w przemyśle i życiu codziennym. Wyróżniamy pięć różnych rodzajów polietylenów. Ich własności różnią się w zależności od pełnionych funkcji.
Kolejnym termoplastem jest Policzterofluoroetylen (ptfe). Właściwie Politetrafluoroetylen, czy po prostu teflon. Jego główną właściwością jest wytrzymałość na niskie i wysokie temperatury oraz na działanie większości odczynników chemicznych. Włącznie z wodą królewska. Bardzo duże zastosowanie znalazł w lotnictwie oraz wielu gałęziach przemysłu. Między innymi w przemyśle farmaceutycznym, maszynowym czy chemicznym.

Poliacetal (pom c) cechuje bardzo duża wytrzymałość mechaniczna, dobre właściwości ślizgowe oraz duża skrawalność. Znalazł zastosowanie głównie w przemyśle przetwórczym, spożywczym a nawet rolniczym.

Tech tipsComputer Tricks

Tags: , ,

No Comments

Leave a comment

XHTML: Allowed tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>