on January 13, 2014 by castli in Altele, Comments (0)

Nauczyciel na urlopie w 2014

Wyjątkowy urlop dla poratowania zdrowia przysługuje tym pedagogom, którzy uczą na pełny etat i mają umowę na czas nieokreślony. Jednak wymagań jest więcej.

Nauczyciel, aby otrzymać urlop dla poratowania zdrowia musi mieć przepracowane już nie mniej niż 7 lat w szkole a ponadto, na taki urlop zgodę musi wrazić jeszcze dyrektor palcówki.

Ucieszyć może fakt, iż do wspomnianych 7 lat pracy doliczane są również urlopy wypoczynkowe, jeżeli nie są dłuższe niż 6 miesięcy. Jeżeli suma tych urlopów jest dłuższa niż 6 miesięcy, to różnicę dodaje się do wymaganych 7 lat.

Znacznie łatwiej mają nauczyciele na studiach, w przypadku których łączny wymagany czas pracy na uniwersytecie to 5 lat, a nie siedem jak w przypadku nauczyciela szkolnego.

Zgodnie z Kartą Nauczyciela, urlop zdrowotny nie może przekraczać jednorazowo okresu 12 miesięcy. Jeżeli jednak nauczycielowi do wieku emerytalnego brakuje tylko10 miesięcy to wymiar przyznanego urlopu nie może przekroczyć tych dziesięciu miesięcy.

Co najmniej 2 tygodnie przed zakończeniem takiego urlopu dyrektor szkoły zobowiązany jest do skierowania nauczyciela na badania, mające określić jego zdolność do wykonywania zawodu.

Szczególnie ważny jest również fakt, że nawet jeżeli nauczyciel skorzysta tylko z 6 miesięcy tego urlopu jednorazowo, to nie będzie miał możliwości przedłużenia go o kolejne 6, gdyż zabrania tego zapis w Karcie Nauczyciela. W związku z tym, kolejny taki urlop będzie mógł wziąć dopiero po upływie 1 roku.

Tech tipsComputer Tricks

Tags: , ,

No Comments

Leave a comment

XHTML: Allowed tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>