on May 30, 2014 by castli in Altele, Comments (0)

Logopedzi – Leczenie opóźnionego rozwoju mowy

Terapia Integracji Sensorycznej

Organizowane zajęcia logopedyczneodbywają się w pracowniach zaopatrzonych w specjalistyczne narzędzia terapeutyczne i pomoce edukacyjne. W trosce o efektywność oddziaływań wszystkie terapie są prowadzone pojedynczo w oparciu o solidnie wykonaną diagnozę. Dzięki temu terapie są dostosowane do rzeczywistych wymagań i możliwości dziecka.
Długotrwałe doświadczenie w pracy z dziećmi potrzebującymi interwencji terapeutycznej na drodze zdobywania swoich możliwości rozwojowych zapewnia skuteczność działań. Terapie prowadzą pedagodzy specjalni, terapeucii integracji sensorycznej, członkowie Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej, logopedzi.

Drodzy Rodzice
Jeżeli u Waszej pociechy zauważacie:
- opóźnienia w rozwoju mowy lub zdolności językowych,
- trudności z koordynacją ruchową ,
- trudności z uczeniem się nowych zdolności ruchowych,
- niezgrabność ruchową ,
- kłopoty ze zdobywaniem umiejętności samoobsługowych,
- wzmożoną aktywność ruchową ,
- trudności ze skupieniem uwagi,
- zbyt dużą lub małą wrażliwość na określone smaki, zapachy, głosy, bodźce dotykowe, wizualne i ruch,
- problemy z czytaniem, pisaniem, liczeniem,
- zaniżoną samoocenę,
- trudności w nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami,
- lub inne zachowania budzące Wasz niepokój,
zapraszamy do gabinetu terapii dziecięcej.

Usługi w zakresie logopedii obejmują:

1. Rozpoznanie i terapia logopedyczna dzieci z wadami wymowy (seplenienie, rotacyzm, mowa bezdźwięczna i inne).

2. Diagnoza i terapia opóźnionego rozwoju mowy.

3. Diagnoza i leczenie dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.

4. Profilaktyka logopedyczna, zapobieganie wadom wymowy poprzez wczesną terapię logopedyczną.

5. Wywiad logopedyczny.

Metoda Terapii SI przeznaczona jest dla dzieci:

- z trudnościami w uczeniu się,

- z trudnościami rozwoju mowy,

- z ADHD,

- z autyzmem,

- z zespołem Downa,

- z MPD,

- z niepełnosprawnością intelektualną,

- ze skomplikowanymi zaburzeniami rozwojowymi.

Podczas terapii nie uczy się dzieci konkretnych umiejętności, lecz naprawiając integrację sensoryczną wzmacnia procesy nerwowe leżące u podstaw tych umiejętności, a one pojawiają się w sposób samoistny jako konsekwencja poprawy funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego.

Więcej:
Terapia logopedyczna Szczecin.

Tech tipsComputer Tricks

Tags: , ,

No Comments

Leave a comment

XHTML: Allowed tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>