on January 31, 2015 by malma13 in Altele, Comments (0)

Klienci korporacyjni ING Banku Śląskiego mogą od stycznia br. dokonywać wpłat gotówki w po…

Forum banki
Klienci korporacyjni ING Banku Śląskiego mogą od stycznia br. dokonywać wpłat gotówki w ponad 8 tys. placówkach pocztowych na terenie całego kraju. Nowa usługa jest wynikiem umowy zawartej przez bank z Pocztą Polską SA.

Klienci mogą teraz wpłacać gotówkę w złotych, bez ograniczeń kwotowych, we wszystkich urzędach pocztowych, filiach urzędów pocztowych, agencjach pocztowych oraz za pośrednictwem listonoszy na terenie całego kraju. Poczta Polska przyjmuje wpłaty i przekazuje je na wskazany rachunek odbiorcy w ING Banku Śląskim. Klient może monitorować i kontrolować przepływy gotówki oraz saldo na swoim rachunku bankowym za pomocą systemów bankowości internetowej ING BusinessOnLine i ING OnLine, a także ING BusinessMobile.

Klient dokonujący wpłaty na rachunek bankowy przekazuje formularz wpłaty zawierający następujące informacje:

    nazwa odbiorcy wpłaty,

    numer rachunku bankowego odbiorcy wpłaty prowadzony w ING Banku Śląskim,

    kwota zapisana cyframi i słownie,

    nazwa i adres wpłacającego,

    tytuł wpłaty (opis transakcji.

Dzięki nowej usłudze klienci korporacyjni ING Banku Śląskiego mogą wpłacać gotówkę na rachunki prowadzone w ING w tych regionach kraju, w których nie funkcjonują placówki banku.

Źródło: ING Bank Śląski

Na raty

Tech tipsComputer Tricks

Tags: , , ,

No Comments

Leave a comment

XHTML: Allowed tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>