on April 11, 2014 by castli in Administratie publica, Afaceri, Comments (0)

Higiena tylko z Higieniczny.pl

Jeżeli chcemy zaistnieć na rynku walutowym, na pewno spotkamy się z pojęciem dźwigni finansowej, nazywanej inaczej lewarem. Jest to przedsięwzięcie umożliwiające nam wkładać kapitał wydatnie większy niż posiadany, dzięki czemu możemy inwestować na rynku rozporządzając nawet niepokaźną sumą pieniędzy. Stopień kapitału, jaki będziemy mogli włożyć na rynku forex dzięki dźwigni ocenia się mnożąc włożoną sumę przez bieżący lewar. Przykładowo kapitał z dźwignią 1:100 będzie stukrotnie większy. Status forex cechuje się niesłychanie drobnymi niestałościami kursów i dokładnie dzięki wdrożeniu lewarowania dopuszczalne jest wypracowywanie oczekiwanych zarobków nawet na śladowych zmianach kursów. Bez dźwigni, zarobek byłby nierzadko nieosiągalny dla pospolitego przedsiębiorcy i jedynie posiadacze solidnego kapitału byliby w stanie wygrywać na pieniężnych inwestycjach. Rynek forex dysponuje niemało dźwigni, lecz opłacalnymi są lewary między 1:50 a 1:200, to znaczy dla uproszczenia będziemy mogli rozporządzać funduszem między 50-krotnością a 200-krotnością kwoty, jaką wpłacimy na nasze inwestycyjne konto. Dopasowując lewar Musimy wiedzieć, że nie on wpływa na nasze możliwe przyszłe dochody, a liczebność pozycji, które otworzymy odwiedź stronę. Niewyważona dźwignia na rynku forex może być dla nas groźna w momencie, gdy otworzymy pozycję za nazbyt dużą ilość pieniędzy, które przeznaczymy. Niepoprawnie dostosowane pozycje i niedostatek elementarnej zdolności mogą błyskawicznie pozbawić nas wszystkich pieniędzy i zniechęcić do kolejnej gry na rynku walutowym.

Tech tipsComputer Tricks

Tags: ,

No Comments

Leave a comment

XHTML: Allowed tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>