on May 26, 2014 by malma13 in Altele, Comments (0)

Do 28 sierpnia 2013 roku Rafeisen Polbank prowadzi subskrypcję na dwa produkty strukturyzo…

Do 28 sierpnia 2013 roku Rafeisen Polbank prowadzi subskrypcję na dwa produkty strukturyzowane: EUROzysk II oraz Londyńską lokatę II. To instrumenty z ochroną kapitału na poziomie 100 proc. w dacie zapadalności, których strategia inwestycyjna zakłada spadek kursu euro i funta brytyjskiego w stosunku do złotego na przestrzeni

12 miesięcy. Bank zdecydował się na ponowienie oferty lokat ze względu na sukces obu lipcowych edycji - klienci zainwestowali w obie lokaty łącznie ponad 28 mln zł. Inwestycje kończą się 29 sierpnia 2014 r.

 

EUROzysk II oferuje możliwość wypłaty dwóch kuponów w wysokości 3,75 proc każdy, dzięki czemu maksymalny zysk w skali roku może wynieść 7,5 proc. Warunkiem wypłaty pierwszego kuponu jest umocnienie się złotego względem euro w dniu 26 lutego 2014 r. w stosunku do kursu, który zostanie ustalony 29 sierpnia 2013 roku. Wypłata kolejnych 3,5 proc. zysku zależy od tego, czy 27 sierpnia 2014 roku kurs euro będzie niższy od wartości z 29 sierpnia 2013 roku.

 

Londyńska lokata II daje z kolei szansę zarobienia nawet 11 proc. w skali roku. Zysk zostanie wypłacony, jeśli 27 sierpnia 2014 r. kurs złotego względem funta brytyjskiego będzie mocniejszy niż kurs z 29 sierpnia 2013 r. powiększony minimalnie o 2 gr. Wartość zysku wyniesie 0,25 proc. za każdy 1 grosz różnicy pomiędzy kursem wyjściowym
a końcowym. Jeżeli po rozpoczęciu inwestycji kurs osiągnie chociaż raz poziom z 27 sierpnia 2013 r. pomniejszony o 44 grosze, czyli dotknie tzw. bariery - nastąpi jedynie zwrot zainwestowanego kapitału.

 

Argumentami przemawiającymi za inwestowaniem środków w EUROzysk II
i Londyńską lokatę II jest oczekiwane odbicie w gospodarce strefy euro, które powinno przełożyć się na przyspieszenie wzrostu PKB w Polsce i poprawić nastroje na rynkach finansowych, sprzyjając tym samym umocnieniu się złotego. Także uspokojenie obaw inwestorów o ponowną eskalację kryzysu fiskalnego powinno sprzyjać notowaniom ryzykownych aktywów, w tym złotego. Nie bez znaczenia może okazać się również stopniowe zmniejszanie się roli funta brytyjskiego jako bezpiecznej przystani oraz możliwość utrzymania łagodnej polityki pieniężnej w Wielkiej Brytanii i relatywnie niższych stóp procentowych niż w Polsce. Wszystko to sprzyja wzrostowi notowań złotego.

Z drugiej strony należy mieć na uwadze możliwy powrót napięć na rynkach spowodowanych obawami o sytuację w strefie euro. Mogłoby to negatywnie wpłynąć na nastroje inwestycyjne i tym samym zaszkodzić notowaniom złotego, a pomóc funtowi.

Minimalna kwota, którą można zainwestować w lokaty EUROzysk II lub Londyńską lokatę II to 5.000 zł. Opłata za zerwanie lokat przed terminem to maksymalnie 3,75 proc. Bank pobiera i odprowadza podatek od zysku z lokaty inwestycyjnej, więc klient nie wykazuje dochodu wynikającego z odsetek z lokaty w rozliczeniu rocznym.

Źródło: Rafeisen Polbank

Porównania kredytów

Tech tipsComputer Tricks

Tags: , , ,

No Comments

Leave a comment

XHTML: Allowed tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>