on April 27, 2012 by matd54j6 in Articole, Comments Off

Czym wykonać skanowanie laserowe?

Jedną z najbardziej typowych technik pomiaru jest wykorzystywanie taśmy do mierzenia i dwóch osób, które mogły by ją odwinąć i dokonać pomiarów. Pomiary geodezyjna również nadal wybierają typowe techniki dokonywania pomiaru przestrzeni lub obiektów. Jednakże obecnie można znaleźć także nowe technologie, które znacznie usprawnią nie tylko dokonywanie pomiarów, ale i nanoszenie ich wyników do komputera lub wykonywanie na ich bazie wszelkiego rodzaju prac, rysunków i szkiców obiektów. Dzisiaj wystarczy jedynie dobra technologia, aby wszystko uprościć do jednego działania. Skanowanie laserowe jest obecnie jedną z szybkich i najwygodniejszych technik zrobienia wszelkich pomiarów. Także inwentaryzacja laserowa dzisiaj jest bardziej popularna od wykonywania zwyczajnej inwentaryzacji, która trwa o wiele dłużej i nie jest tak dokładna jak badania zrobione za pomocą lasera. Zaś powstała w wyniku skanowania obiektów chmura punktów pozwala bezpośrednio z narzędzia pomiarowego przenieść dane do komputera i to nie tylko jako ich opis, ale już jako trójwymiarowy obraz rozmieszczenia tych punktów, które ułożą się w efekcie końcowym w budynek.

Tech tipsComputer Tricks

Tags: , , ,

No Comments

Comments are disabled.