on February 15, 2014 by castli in Altele, Comments (0)

Czy to sztuka czy biologia?

Michał Brzeziński artysta łączący w swoich działaniach biologiczna materię z systemami informatycznymi, futurolog kulturoznawca. W swoich pracach wykorzystuje interfejsy medyczne takie jak USG, GSR, czy EEG do analizowania afektów w celu poszukiwania międzygatunkowego języka. Korzenie jego działań artystycznych tkwią w subkulturach muzycznych oraz w sztuce wideo którą animował na pułapie dyskursu teoretycznego w latach 2000 – 2010. Kurator współpracujący z galeriami takimi jak Muzeum Sztuki w Łodzi, czy Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA w Gdańsku. Odwołując się do konceptualizmu i medialności sztuki która staje się englobe sztuką wideo, sformułował opisującą ten proces strategię Fake Art, wynikającą z teorii sztuki jako komunikatu. By ukazać miejsce afektu w systemie estetycznym stworzyłem więc pewną triadę opartą o historyczną zmianę paradygmatów estetycznych. Klasycznym pojęciem będzie tu mimetyczny efekt jako idea do której dąży artysta klasyczny. Kanony naśladownictwa zmieniały się w czasie ale efektem do którego dążył artysta było ukazywanie jakiejś “rzeczywistości”.

Tech tipsComputer Tricks

Tags: , ,

No Comments

Leave a comment

XHTML: Allowed tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>