on August 13, 2016 by malma13 in Altele, Comments (0)

BRE Private Banking & Wealth Management uruchomił zapisy w subskrypcji kolejnej edycji…

Pożyczki internetowe BRE Private Banking & Wealth Management uruchomił zapisy w subskrypcji kolejnej edycji aktywnie zarządzanej strategii inwestycyjnej Opcja na zysk. Strategia, oparta na pakiecie bezpiecznych produktów inwestycyjnych daje szansę na ponadprzeciętne zyski, które dzięki zastosowaniu konstrukcji opartej na polisie ubezpieczeniowej na życie i dożycie, zwolnione są z podatku od zysków kapitałowych.

Dodatkową cechą produktu jest gwarancja 100% ochrony zainwestowanego kapitału, w przypadku utrzymania go do końca trwania ubezpieczenia.

Strategia opiera się na pakiecie lokat inwestycyjnych, tj. lokat bankowych z wbudowanymi instrumentami pochodnymi, których bazę stanowią kursy walut, towarów, surowców, akcji, funduszy inwestycyjnych, stopy procentowe, indeksy rynku akcji, obligacji, nieruchomości, rynków towarowych, surowcowych, ETF.

Produkt jest aktywnie zarządzany przez specjalistów BRE Wealth Management, co oznacza, że w każdym momencie trwania strategii zarządzający będzie mógł reagować na zmiany zachodzące na rynku i odpowiednio modyfikować skład portfela. Docelowo portfel ma składać się z min. 5 lokat inwestycyjnych, co zwiększa prawdopodobieństwo osiągnięcia dobrego wyniku.

W obecnej sytuacji rynkowej trudno jest budować jeden scenariusz rozwoju trendów na okres 3 – 4 lat, o który można by oprzeć założenia konstrukcji produktu inwestycyjnego – mówi Edyta Bogacka, Zastępca Dyrektora BRE Private Banking & Wealth Mangement ds. Zarządzania Sprzedażą Produktów.

Wiele produktów strukturyzowanych, które zakończyły się w ostatnim czasie, nie przyniosło zadowalającego zwrotu z inwestycji. Klienci nadal interesują się tego typu rozwiązaniami, chociaż podchodzą do nich ostrożnie. Dlatego właśnie Opcja na zysk jest odpowiednim rozwiązaniem dla inwestorów zainteresowanych dostępem do różnych klas aktywów i rynków na całym świecie, a jednocześnie ceniących bezpieczeństwo zainwestowanego kapitału i preferujących pozostawienie decyzji inwestycyjnych specjalistom rynkowym. Produkt ten ma szanse na uzyskanie satysfakcjonującego wyniku dzięki możliwości dokonywania, w zależności od rozwoju sytuacji na rynku, zmian strategii portfela, na jakim się opiera. Dwie poprzednie edycje Opcji na zysk przeprowadzone w 2008 roku cieszyły się dużym zainteresowaniem Klientów. Dotychczas uzyskany wynik jest satysfakcjonujący i zgodny z celem strategii, tj. uzyskaniem stopy zwrotu przewyższającej dochodowość tradycyjnych lokat bankowych. Stąd też zdecydowaliśmy się uruchomić po raz czwarty subskrypcję tego produktu – dodaje Edyta Bogacka.

Produkt „Opcja na zysk” oferowany jest w formie subskrypcji w terminie od 24.05.2010 do 10.06.2010 r. Minimalna kwota inwestycji wynosi 100 tys. złotych.

Źródło: BRE Bank

Chwilówki ogłoszenia

Tech tipsComputer Tricks

Tags: , , ,

No Comments

Leave a comment

XHTML: Allowed tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>