on April 20, 2017 by malma13 in Altele, Comments Off

Bank Zachodni WBK przygotował i wdrożył Smartcard, czyli innowacyjne, wielofunkcyjne elek…

 Bank Zachodni WBK przygotował i wdrożył Smartcard, czyli innowacyjne, wielofunkcyjne elektroniczne legitymacje wyposażone w funkcję płatniczą. Pierwsze takie legitymacje w ramach pilotażu zostały wydane studentom Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW w Warszawie, a na początek roku akademickiego zaplanowane jest wydanie kolejnych 50 000 legitymacji z funkcją płatniczą.

- Smartcard, czyli połączenie legitymacji studenckiej z kartą płatniczą, to pionierskie na polskim rynku rozwiązanie. Wymyślony i zaprojektowany przez nas niestandardowy design musiał pogodzić wymagania prawne stawiane kartom płatniczym i legitymacjom studenckim. -mówi Michał Kuczmierowski, dyrektor Santander Universidades w Polsce. - Smartcard to nie tylko rozwiązania techniczne. Zależało nam, aby studenci, doktoranci i pracownicy uczelni chętnie korzystali z dodatkowych funkcji miejskich, bibliotecznych czy np. ze zniżek dedykowanych osobom posiadającym Smartcard. Dążymy do tego, aby Smartcard odpowiadał potrzebom bardzo wymagających i chętnie sięgających po innowacyjne produkty klientów i dawał im konkretne korzyści i udogodnienia.

- Bardzo cieszymy się, że jako pierwsi w Polsce możemy wdrożyć to rozwiązanie, bo wiemy, że jest ono dopracowane i rozprzestrzeni się wkrótce z powodzeniem w wielu ośrodkach akademickich w Polsce. - uważa Rektor warszawskiego UKSW, Ks. prof. Stanisław Dziekoński. - Najważniejszą dla nas wartością jest zadowolenie studentów, którzy dzięki współpracy z Bankiem Zachodnim WBK otrzymują ciekawe i przydatne rozwiązanie.

Studenci, którzy już wymienili, a także ci, którzy do końca 2014 roku wymienią swoją starą legitymację na Smartcard oraz skorzystają z jej funkcji płatniczej, otrzymają 50 zł na konto. Dodatkowo dzięki Smartcard będą mogli korzystać z takich funkcji jak: elektroniczny system dostępu do pomieszczeń na kampusach uczelni (w tym do biblioteki, czy samoobsługowego kiosku, karta miejska oraz dziennik obecności na zajęciach, a także - od października - będą mogli skorzystać ze zniżek, jakie znajdą się w Programie Rabatowym, dedykowanym jedynie posiadaczom Smartcard.
 
Jakie plany?

Wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska akademickiego Bank Zachodni WBK podpisał umowę z Międzyuczelnianym Centrum Personalizacji przy Politechnice Poznańskiej, która zakłada wspólne prace rozwojowe przy projekcie Smartcard i wdrożenie kolejnych możliwości. Celem jest udoskonalanie produktu w takim zakresie, aby dostarczał funkcjonalności potrzebne do sprawnego funkcjonowania w świecie studenckim.
 
Smartcard oferowany jest tylko uczelniom należącym do sieci uczelni Santander Universidades.
Projekt legitymacji studenckich z funkcją płatniczą Smartcard jest częścią globalnego projektu realizowanego przez Grupę Santander, głównego akcjonariusza Banku Zachodniego WBK, w ramach Santander Universidades. Obecnie wydanych zostało prawie 7 milionów legitymacji studenckich na 274 uczelniach z 12 krajów, w których działa Santander Universidades.

Źródło: BZ WBK

Sprawdź ogłoszenia


Tech tipsComputer Tricks

No Comments

Comments are disabled.