on June 12, 2014 by castli in Altele, Comments (0)

Auto skup Quattro w Kielcach

W końcu lipca 2012 liczba zarejestrowanych bezrobotnych w województwie mieściła 80 tys. mieszkańców, co wynosi stopę bezrobocia na poziomie 14,8% do pracujących.

Kluczowe gałęzie przemysłu – hutniczy Celsa Huta Ostrowiec (Ostrowiec Świętokrzyski), metalowy (Skarżysko-Kamienna), mechaniczny (Starachowice), budowlany (w Kielcach), ceramiczny, odlewniczy (w Stąporkowie, Końskie), energetyczny (w Połańcu).

Świętokrzyskie – organizacja rozkładu administracyjnego w południowej części centralnej Polski, jedno z 16 województw utworzonych w 1999 roku.. W przybliżeniu obejmuje większość terenu dawnego województwa kieleckiego, część tarnobrzeskiego i strzępy radomskiego, piotrkowskiego oraz częstochowskiego.

Organem uchwałodawczym jest Sejmik Województwa Świętokrzyskiego, składający się z 30 radnych, wybieranych przez obywateli województwa świętokrzyskiego. Siedziba sejmiku wojewódzkiego położona jest w Kielcach.

Przeciętne miesięczne zarobki obywatela świętokrzyskiego w 2011 roku wynosiło 3196,60 zł, co lokowało je na 12. miejscu w odniesieniu do pozostałych województw.

Podług danych z 2011 roku 10,0% mieszkańców w gospodarstwach domowych woj. świętokrzyskiego posiadało przychody poniżej granicy ubóstwa skrajnego.

Tech tipsComputer Tricks

Tags: , ,

No Comments

Leave a comment

XHTML: Allowed tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>